دوربین آنالوگ دام(چرخشی)

SCP-2120
600TVL
0.2Lux
12x zoom
کيفيت تصوير 600TVL براي تصوير رنگي و 700TVL براي تصوير سياه و سفيد
حداقل نور محيطي 0.2Lux براي تصوير رنگي و 0.02Lux براي تصوير سياه و سفيد
زوم قدرتمند اپتيکال: 12x و زوم ديجيتال 16x با فاصله کانوني متغير از 3/9 تا 46 ميلي متر
با قابليت ديد در روز و شب ICR
با قابليت کنترل از طريق کابل کواکسيال و پروتکل ارتباطي RS-485
برق ورودي: 24 ولت متناوب

************************************************************************************************

SCP-2250H
600TVL
0.2Lux
25x zoom

کيفيت تصوير 600TVL براي تصوير رنگي و 700TVL براي تصوير سياه و سفيد
حداقل نور محيطي 0.2Lux براي تصوير رنگي و 0.02Lux براي تصوير سياه و سفيد
زوم قدرتمند اپتيکال: 25x و زوم ديجيتال 16x با فاصله کانوني متغير از 6/3 تا 91 ميلي متر
با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف لرزش تصوير DIS
با قابليت کنترل از طريق کابل کواکسيال و پروتکل ارتباطي RS-485
برق ورودي: 24 ولت متناوب؛ محافظت شده در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، استاندارد IP66

************************************************************************************************

SCP-2430H
600TVL
0.2Lux
43x zoom
کيفيت تصوير 600TVL براي تصوير رنگي و 700TVL براي تصوير سياه و سفيد
حداقل نور محيطي 0.2Lux براي تصوير رنگي و 0.02Lux براي تصوير سياه و سفيد
زوم قدرتمند اپتيکال: 43x و زوم ديجيتال 16x با فاصله کانوني متغير از 3/2 تا 138/5 ميلي متر
با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف لرزش تصوير DIS
با قابليت کنترل از طريق کابل کواکسيال و پروتکل ارتباطي RS-485
برق ورودي: 24 ولت متناوب؛ محافظت شده در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، استاندارد IP66

************************************************************************************************

SCP-3120
600TVL
0.7Lux
12x zoom

کيفيت تصوير 600TVL براي تصوير رنگي و 700TVL براي تصوير سياه و سفيد
حداقل نور محيطي 0.7Lux براي تصوير رنگي و 0.07Lux براي تصوير سياه و سفيد
زوم قدرتمند اپتيکال: 12x و زوم ديجيتال 16x با فاصله کانوني متغير از 3/6 تا 44/3 ميلي متر
با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR
با قابليت کنترل از طريق کابل کواکسيال و پروتکل ارتباطي RS-485
برق ورودي: 24 ولت متناوب

************************************************************************************************

SCP-3120VH
600TVL
12x zoom
Vandal-resistant
کيفيت تصوير 600TVL براي تصوير رنگي و 700TVL براي تصوير سياه و سفيد
حداقل نور محيطي 0.7Lux براي تصوير رنگي و 0.07Lux براي تصوير سياه و سفيد
زوم قدرتمند اپتيکال: 12x و زوم ديجيتال 16x با فاصله کانوني متغير از 6/3 تا 3/44 ميلي متر
با قابليت ديد در روز و شب ICR و حذف نور پس زمينه با سوژه WDR
با قابليت کنترل از طريق کابل کواکسيال و پروتکل ارتباطي RS-485
برق ورودي: 24 ولت متناوب؛ محافظت شده در برابر ضربه

************************************************************************************************